Valpreventie

Valt u regelmatig of bent u bang om te vallen? Voelt u zich onzeker bij bijvoorbeeld lopen of opstaan? U bent beslist de enige niet. Gelukkig is er veel aan te doen. Bijvoorbeeld met een training Valpreventie. Wilt u hier meer over weten, lees dan hier verder

Blog Index
The journal that this archive was targeting has been deleted. Please update your configuration.
Navigation

GERIATRIE FYSIOTHERAPIE

De geriatrie fysiotherapeut is gespecialiseerd in bewegingsproblemen bij de ouder wordende mens (55+). De naam ‘geriatrie’ is een samenstelling van de Griekse woorden geron (oudere) en iatros (arts).  

De geriatrie fysiotherapeut houdt zich bezig met: PREVENTIE, ADVISERING, BEHANDELING. Het belangrijkste doel is ouderen zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk te laten leven. Daar voelt iedereen zich immers het prettigst bij!

Voor wie?

Als iemand nog thuis woont, hebben lichamelijke en/of geestelijke beperkingen vaak een grote invloed op het dagelijks leven. Niet alleen op het welbevinden van de oudere zelf, ook op dat van mantelzorger(s) en overige familie. De begeleiding van de geriatrie fysiotherapeut richt zich dan ook op alle betrokken personen.

Behandeling aan huis

Om de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op de persoonlijke leefsituatie, is professionele behandeling en begeleiding aan huis het beste. Fysiotherapie geriatrie Monique van der Waerden is daarin gespecialiseerd. In principe voert zij alle behandelingen bij mensen thuis uit. Afspraken worden in goed overleg gemaakt en zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt. Flexibiliteit en klantvriendelijkheid zijn kenmerkend voor de werkwijze van Monique van der Waerden.

Ziektebeelden

Veroudering brengt lichamelijke veranderingen met zich mee. Sommige beperkingen en ziektebeelden komen hierdoor vaker voor bij ouderen, met een grotere afhankelijkheid tot gevolg. De geriatrie fysiotherapeut kan ingeschakeld worden bij onder andere: 

  • neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, een CVA (herseninfarct), multiple sclerose  
  • orthopedische aandoeningen, zoals reuma, artrose, osteoporose, amputaties
  • longaandoeningen
  • hart- en vaatziekten
  • diabetes 
  • dementie

Blijf bewegen!

Bewegen en trainen heeft een positieve invloed op verouderingsprocessen. Het zorgt ervoor dat bepaalde functies langer behouden blijven. Bewegen kan ook bijdragen aan een vertraging van enkele van de genoemde ziektebeelden. Mensen in beweging houden is dan ook een belangrijk onderdeel van het werk van de geriatrie fysiotherapeut. Nooit te oud om te bewegen!  

Deskundig advies

De therapeut heeft veel kennis op het gebied van til- en verplaatstechnieken en kan mantelzorgers en andere betrokkenen (wijk- en thuizorg) hierover adviseren. Ook over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en (loop)hulpmiddelen biedt de geriatrie fysiotherapeut deskundig advies en begeleiding.